Vet du vad ADSL är?

Vad betyder förkortningen ADSL egentligen? Det härstammar från den engelska asymmetriska digitala Abonnentlinjen, på SVenska kallas det ofta asymmetrisk anslutning. För närvarande är det vanligaste namnet DSL. Det kännetecknas av en högre datahastighet som överförs till användaren än hastigheten som…